Rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä

Alma Career Oy, y-tunnus 1482646-0

Osoite

PL 140 (Alvar Aallonkatu 3C)
00101 Helsinki, Finland

Muut yhteystiedot

yritys@monster.fi / +358106652180

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Kiiskinen: Country Manager, Monster.fi
mika.kiiskinen@monster.fi / +358106653498

Rekisterin nimi

Monster.fi työnhakijatietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinointitutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Alma-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä.

Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot: Sähköpostiosoite, Etu- ja sukunimi, Sijainti, Työkokemuksen taso, Koulutustaso, Rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana.
Valinnaiset tiedot: Osoite, puhelinnumero, Pikaviestinsovellukset, Twitter, Verkkosivu, Valokuva, Yhteenveto osaamisesta, Työkokemustiedot, Koulutustiedot, Sertifikaatit, Osaamisalueet, Jäsenyydet ja palkinnot, Kiinnostuksen kohteet, CV tiedostona, Tiedot työluvasta, Facebook-tunnukset mikäli käyttäjä kirjautuu niiden avulla, palveluiden käyttöä koskevat tiedot kuten selailu- ja hakutiedot, mahdolliset muut käyttäjän antamat tiedot.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisterin sisältämät tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään käyttäjätilin ja profiilin luomisen yhteydessä. Asiakasta koskevia tietoja saadaan myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Alma Career Oy:lta palveluita ostavien työnantajien/yritysten rekrytoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön heidän ostaessaan käyttöoikeuden CV-tietokantaan. Kannasta luovutetaan vain käyttäjän itse määrittelemiä tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin lain sallimilla tavoilla joko asiakkuuteen tai suostumukseen perustuen.

Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle

Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen siirtäminen perustuu pääsääntöisesti tietoja koskevan henkilön suostumukseen tai EU:n mallisopimuslausekkeisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (ks. muut yhteystiedot).